Kyselina octová 25% 1L Nanolab

Značka: Nanolab
5,30 € 4,42 € bez DPH 5,30 € / 1 l
Skladom (1 ks)

Vďaka vyššej koncentrácii 25 % je vhodným ekologickým čistiacim prostriedkom.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina octová 25 % je univerzálny ekologický výrobok, šetrný k životnému prostrediu. Jeho všestranné účinky poznali už naše babičky. Môžete s ním však vyčistiť aj celú domácnosť. Vyčistí znečistený odsávač pár a poradí si s vodným kameňom v potrubí a práčke. Kyselina octová/biely ocot 25% z Nanolabu je ideálnou náhradou takmer všetkých chemických čistiacich prostriedkov.

Odporúčame riediť vodou v pomere kyselina octová - voda.Výrobok nie je určený na potravinárske účely a na priamu konzumáciu.

Skladovanie: skladujte v uzavretej nádobe mimo dosahu priameho slnečného svetla na chladnom a tmavom mieste.

Zloženie: kyselina octová 25%, indexové číslo 607-002-00-6
Balenie: 1 l
Vzhľad: bezfarebná kvapalina s ostrým dráždivým zápachom, dokonale miešateľná s vodou
Vzorec: CH3COOH, C2H4O2
CASn: 64-19-7
ES: 200-580-7

parametre

Kyselina octová % min. 25,00
Acetaldehyd % max. 0,04
Redukčné činidlá (ako je kyselina mravčia) % max. 0,1
Ťažké kovy (ako Pb) % max. 0,0004
železo % max. 0,0004
Netrvanlivý zvyšok % max. 0,004

 

Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

 • používajte ochranné rukavice (ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít)
 • spôsobuje vážne poškodenie kože a očí
 • nevdychujte výpary
 • V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou/sprchou.
 • okamžite volajte TOXICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekárnika
 • ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku
 • zákaz fajčenia pri manipulácii s kyselinou octovou.
 • uchovávajte mimo dosahu detí
 • PRI POŠKODENÍ OČÍ: niekoľko minút jemne oplachujte vodou, vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a/alebo ak sa dajú ľahko vybrať, pokračujte vo vyplachovaní, ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie
 • zlikvidujte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Umyté obaly odovzdajte na recykláciu.
 • nebezpečenstvo